DN thành lập mới tăng nhẹ, DN tạm ngưng hoạt động nhiều ‘bất thường’ trong năm 2018

In bài viết
(DNVN) - Tính chung cả năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp thành lập mới, chỉ tăng nhẹ 3,5% so với năm 2017. Trong khi đó, lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý IV tiếp tục nhiều “bất thường”, theo “Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý IV và cả năm 2018" do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố sáng 10/1.

DN thành lập mới tăng nhẹ, DN tạm ngưng hoạt động nhiều ‘bất thường’ trong năm 2018 ảnh 1
Nguồn: Internet. 
“Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý IV và cả năm 2018" của VEPR chỉ rõ: Tính chung cả năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp thành lập mới, chỉ tăng nhẹ 3,5% so với năm 2017. Tổng số vốn đăng ký là 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý IV tiếp tục nhiều bất thường so với cùng kỳ năm 2017, dù ít hơn quý III. Có tổng số 22.581 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý IV, tăng tới 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung năm 2018, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 99.885 doanh nghiệp, tăng tới 51% so với cả năm 2017. Lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng có thể khiến cho mục tiêu đạt một triệu doanh nghiệp vào năm 2020 trở nên khó khăn.

Báo cáo cũng cho biết, ở khía cạnh lao động, quy mô việc làm tạo mới trong quý IV tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ 2017. Nhìn chung, chất lượng của tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện trong nửa sau năm 2018 khi số việc làm tạo ra cao hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, do số việc làm mới suy giảm tương đối mạnh trong nửa đầu năm, tổng số lao động mới của cả năm 2018 thấp hơn 4,7% so với năm 2017. Theo thành phần, khu vực nhà nước tiếp tục giảm 0,7%, trong khi ở khu vực ngoài nhà nước tăng 2,2% và khu vực FDI tăng 3,3%. Điều này cho thấy khu vực FDI hiện vẫn đang là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trên mọi khía cạnh (giá trị sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm…).

Trích dẫn khảo sát về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê thực hiện, Báo cáo nhấn mạnh thêm về sự lạc quan của doanh nghiệp. Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 44,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn so với quý trước (con số quý III là 43,1%). Ở chiều ngược lại, có 16,9% doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh trong quý IV khó khăn hơn quý III. Dự kiến trong quý I/2019, 47,3% doanh nghiệp được khảo sát sẽ đánh giá tình hình kinh doanh tốt lên.

Đức Tân

tin bài khác