Liên kết chuỗi trong nông sản vẫn còn mờ nhạt

Liên kết chuỗi trong nông sản vẫn còn mờ nhạt

(DNVN) - Dù nông sản Việt Nam hiện đang xuất khẩu sang 185 nước và vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 15 thế giới, nhưng nhiều doanh nghiệp nông nghiệp Việt còn hạn chế về công nghệ sản xuất, chế biến; sự liên kết giữa các doanh nghiệp để nâng cao giá trị nông...
Ưu đãi đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng Đầu tư

Ưu đãi đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng

(DNVN) - Từ 20/2/2018, các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Khu công nghệ cao sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, theo Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng