Sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Chủ yếu là sửa sai

Sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Chủ yếu là sửa sai

(DNVN) - Đó là ý kiến của luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật BASICO, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế (VIAC) tại Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, ngày 20/2
Thu hút FDI thế hệ mới - 8 khuyến nghị đột phá

Thu hút FDI thế hệ mới - 8 khuyến nghị đột phá

(DNVN) - Với một khảo sát định tính, cùng các buổi tham vấn với các bên có liên quan về chiến lược FDI, Báo cáo "Một số khuyến nghị về chiến lược và định hướng thu hút FDI thế hệ mới 2020-2030" đã đưa ra 8 đề xuất cải cách mang tính đột phá, được trình bày theo từng giai...