Doanh nhân nữ Việt Nam và khát vọng cống hiến

Doanh nhân nữ Việt Nam và khát vọng cống hiến

(DNVN) - Lịch sử của Việt Nam đã luôn gắn với những người phụ nữ, từ mẹ Âu Cơ khởi tạo nguồn gốc người Việt, những vị nữ anh hùng dân tộc giúp Việt Nam độc lập, thống nhất…, và trong thời kỳ đất nước tập trung phát triển kinh tế, doanh nhân nữ với tài năng và nhiệt huyết đã và...
Để kinh tế tư nhân là một trong những trụ cột của nền kinh tế

Để kinh tế tư nhân là một trong những trụ cột của nền kinh tế

(DNVN) - Những khuyến nghị hướng tới mục tiêu này là tinh thần chủ đạo được bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG nhấn mạnh tại diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế mới đây...
Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cộng hưởng sức mạnh

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cộng hưởng sức mạnh

(DNVN) - Từ hợp tác đầu tư siêu dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo tiếp tục thúc đẩy mô hình bán lẻ đã rất thành công ở Nhật Bản tại Việt Nam. Đây được xem là sự đầu tư bài bản, với nguồn lực lớn