Đâu là điểm yếu nhất của start-up Việt Nam?

Đâu là điểm yếu nhất của start-up Việt Nam?

(DNVN) - Nhiều start-up không phân biệt được tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp, thiếu kiến thức quản trị dẫn đến khi nhà đầu tư ngồi lại, thẩm định để đầu tư thì té ngửa, kết quả "đường ai nấy đi