Chuyên gia bàn về cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chuyên gia bàn về cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

(DNVN) - Tại một Hội thảo chuyên đề diễn ra sáng 12/6, nhiều chuyên gia đã chia sẻ ý kiến, đánh giá và đề xuất liên quan đến quá trình cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước để quá trình này diễn ra đúng tiến độ và đạt hiệu quả như mong muốn
Giải thưởng 'Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu' 2018: Nhiều nét mới Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Giải thưởng 'Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu' 2018: Nhiều nét mới

(DNVN) - Năm nay, Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng lớn cho các doanh nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực cạnh tranh gay gắt; doanh nghiệp sẵn sàng hoạt động trong các lĩnh vực mới, khó khăn và đặc biệt chú trọng đến yếu tố vùng miền