Đặc điểm số 1 của lãnh đạo thành công: Ít quan tâm đến... thành công

Đặc điểm số 1 của lãnh đạo thành công: Ít quan tâm đến... thành công

(DNVN) - Adam Grant, nhà tâm lý học tổ chức, giáo sư hàng đầu tại trường kinh doanh Wharton và cũng là chủ nhân của các cuốn sách bán chạy nhất trên The New York Times như "Give and Take", "Originals" và "Option B" cho rằng bạn càng ít quan tâm đến chiến thắng của mình, bạn càng thành công hơn