Cấm quảng cáo và tài trợ đồ uống có cồn dẫn tới thiệt hại cho phát triển du lịch, kinh tế?

Cấm quảng cáo và tài trợ đồ uống có cồn dẫn tới thiệt hại cho phát triển du lịch, kinh tế?

(DNVN) - Một số doanh nghiệp cho rằng, việc cấm quảng cáo và tài trợ đồ uống có cồn sẽ không có tác dụng giảm thiểu hành vi lạm dụng đồ uống có cồn mà còn dẫn tới thiệt hại cho phát triển du lịch, kinh tế và xã hội, đồng thời kiến nghị bỏ phương án bán rượu bia theo...