Nhiều dự án luật còn xa cuộc sống

Nhiều dự án luật còn xa cuộc sống

(DNVN) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nhiều dự án luật chúng ta xây dựng còn "trên trời" mà nguyên nhân căn cốt chính là chúng ta thiếu tầm nhìn lập pháp, chưa có chiến lược lập pháp dài hạn