Tính khả thi của Luật Thuế Tài sản sẽ… ‘rất thấp’?

Tính khả thi của Luật Thuế Tài sản sẽ… ‘rất thấp’?

(DNVN) - Tại Hội thảo khoa học "Khả năng áp dụng và tác động của Thuế tài sản ở Việt Nam" do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Tổ chức Oxfarm tại Việt Nam tổ chức ngày 12/12, các chuyên gia nhấn mạnh tới tính khó khả thi của dự thảo Luật Thuế Tài sản,...
Chế biến chế tạo, xây dựng và logistics của Việt Nam “đội sổ” khu vực về năng suất lao động Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018

Chế biến chế tạo, xây dựng và logistics của Việt Nam “đội sổ” khu vực về năng suất lao động

(DNVN) - Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018 nhận định: Trong tương quan với khu vực, các ngành của Việt Nam có năng suất thực sự “đội sổ” bao gồm “chế biến chế tạo”, “xây dựng” và “logistics”. Đây là điều đáng lo ngại về nền sản xuất nội địa
Thuế tài sản: Cần định rõ lại tên và minh bạch hóa Góc nhìn

Thuế tài sản: Cần định rõ lại tên và minh bạch hóa

(DNVN) - Bộ Tài chính đưa ra ngưỡng chịu thuế tài sản theo năm đối với nhà căn cứ vào chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Đề xuất này đang vấp phải nhiều ý kiến phản biện từ giới chuyên gia và doanh nhân, đặc biệt là yêu cầu định nghĩa rõ tên và minh bạch hóa sự cần...