Thế nào là Hiệp định thế hệ mới EVFTA? FTA

Thế nào là Hiệp định thế hệ mới EVFTA?

(DNVN) - Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) được coi là một trong những Hiệp định thế hệ mới - hiệp định đầu tư thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng ký kết với một quốc gia đang phát triển