Thu bảo lãnh dự thầu gạo dự trữ quốc gia đối với DN trúng thầu không ký hợp đồng

Thu bảo lãnh dự thầu gạo dự trữ quốc gia đối với DN trúng thầu không ký hợp đồng

(DNVN) - Đây là khẳng định của ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN). Đồng thời, Tổng cục cũng đang kiến nghị sửa đổi Luật Đấu thầu bổ sung các chế tài khác để ràng buộc hơn với các nhà thầu khi tham gia đấu thầu không riêng chỉ có mua gạo dự...
Đề xuất quy định về cho thuê lại lao động

Đề xuất quy định về cho thuê lại lao động

(DNVN) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện...