Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

(DNVN) - Bộ Tài chính vừa giới thiệu một số điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017 tại "Hội nghị phổ biến Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn", diễn ra tại Hòa Bình từ 26-27/7