Thủ tướng đề xuất phối hợp quốc tế, khu vực thúc đẩy Cơ chế hài hòa môi trường kinh doanh

Thủ tướng đề xuất phối hợp quốc tế, khu vực thúc đẩy Cơ chế hài hòa môi trường kinh doanh

(DNVN) - Tại Cuộc gặp với các lãnh đạo ASEAN, ngày 11/10, Thủ tướng đề xuất Liên Hợp Quốc, IMF, WB phối hợp với ASEAN và Việt Nam thúc đẩy triển khai thiết thực các kết quả của Hội nghị WEF ASEAN, nhất là về Cơ chế hài hòa môi trường kinh doanh, Khuôn khổ kết nối các vườn ươm quốc...