3 năm, Tổng cục Hải quan giảm 4.403 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành

3 năm, Tổng cục Hải quan giảm 4.403 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành

(DNVN) - Đây là con số vừa được Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo, với khẳng định 3 năm qua, Tổng cục Hải quan đã tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh cải cách, đổi mới phương thức quản lý và kiểm tra chuyên ngành