Vinasme tham gia xây dựng các đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

In bài viết
Sau khi khẳng định được vai trò của mình qua việc tham gia soạn thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV), Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme) vừa được Chính phủ giao xây dựng ba đề án lớn liên quan đến hỗ trợ DNNVV phát triển bền vững, có tính cạnh tranh.

Đề án hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Đề án huy động nguồn lực trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH; Đề án gắn kết thúc đẩy doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đây là những đề án góp phần gợi mở, đề xuất, xây dựng chính sách, hướng tới mục tiêu tạo sự minh bạch, công khai, bình đẳng cho các DNNVV. 

 

Minh Hoa

tin bài khác