Hậu COVID-19: Thúc đẩy doanh nghiệp bằng game team-building The Racer

Hậu COVID-19: Thúc đẩy doanh nghiệp bằng game team-building The Racer
(DNVN) - Dựa trên ý tưởng giải đua F1 trứ danh, “The Racer: Speed it up 2020” được nhập khẩu và sản xuất riêng biệt, độc quyền bởi Vạn Đắc Phúc hướng tới gắn kết tinh thần tập thể cùng nhau vượt thử thách trong doanh nghiệp.