Việt Nam, Pháp cam kết thuận lợi hóa thương mại và đầu tư

Việt Nam, Pháp cam kết thuận lợi hóa thương mại và đầu tư

(DNVN) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa Pháp từ ngày 25-27/3/2018, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh: Việt Nam và Pháp cam kết tạo thuận lợi cho tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư...