Bình Định: Bàn giao 117 công trình điện cho ngành điện quản lý

Bình Định: Bàn giao 117 công trình điện cho ngành điện quản lý

(DNVN) - Theo thông tin từ EVN, UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện đôn đốc, hướng dẫn kiểm kê và xác định giá trị tài sản 113/117 công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc...
Truyền tải Điện Quảng Bình 30 năm xây dựng và trưởng thành

Truyền tải Điện Quảng Bình 30 năm xây dựng và trưởng thành

(DNVN) - Truyền tải Điện Quảng Bình xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh mọi mặt, với tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm của người “lính truyền tải điện” luôn đoàn kết, thống nhất để "Truyền tải điện Truyền tải niềm tin