“Vương quốc'' tôm hùm Nam Trung Bộ: Làm sao để phát triển bền vững?

“Vương quốc'' tôm hùm Nam Trung Bộ: Làm sao để phát triển bền vững?

(DNVN) - Trong Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt năm 2016, quan điểm để phát triển nghề nuôi tôm hùm là phải phát huy được lợi thế, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có của các...
Tháng 1/2018: 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Tháng 1/2018: 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(DNVN) - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm...
Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan với cơ hội năm 2018

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan với cơ hội năm 2018

(DNVN) - Tổng cục Thống kê vừa công bố, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2018 có 48,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,7% số doanh...