Mạng xã hội du lịch tạo thu nhập khi người dùng chia sẻ chuyến đi

Mạng xã hội du lịch tạo thu nhập khi người dùng chia sẻ chuyến đi

(DNVN) - Liberzy là mạng xã hội du lịch, cung cấp công cụ lập kế hoạch cho chuyến đi, chia sẻ chuyến đi được hiển thị trực quan trên bản đồ. Tính năng mạng xã hội giúp người dùng có thể kết nối và trao đổi về chuyến đi. Liberzy hướng đến việc tạo thu nhập khi người dùng chia sẻ...
Ra mắt hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch

Ra mắt hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch

(DNVN) - Nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức công bố ra mắt hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch