Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các dịch vụ nền tảng

In bài viết
 

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Doanh nghiệp Việt muốn hướng tới tham vọng xây dựng thương hiệu có thể cạnh tranh với Facebook, Google trong khoảng 5-7 năm tới cần có sự ưu tiên đồng bộ từ Chính phủ cả về tài chính, thuế và giảm bớt các thủ tục hành chính cùng chính sách ưu tiên đặc biệt để quản lý thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp nội dung số trong nước phát triển. Nhờ đó mới có thể hình thành được hệ sinh thái số lớn mạnh cho Việt Nam.

 

Minh Hoa

tin bài khác