Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch EVN HANOI

In bài viết
(DNVN) - Ngày 30/09, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Dương Quang Thành đã ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.
Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên và Ban điều hành EVNHANOI được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 đã được phê duyệt. Trong đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNHANOI cần phát triển và bảo toàn phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn TP. Hà Nội
Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch EVN HANOI ảnh 1
 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên EVN HANOI.
Ngày 01/10/2019, EVN HANOI chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên sang mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Các chức danh được EVN công bố trong lễ công bố Quyết định hôm nay gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPC; ông Nguyễn Danh Duyên, Phó Tổng Giám đốc EVN HANOI, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVN HANOI; ông Trần Văn Thương, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVN HANOI; ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban kinh doanh, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên EVN HANOI.
Phát biểu tại Lễ công bố ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN HANOI thay mặt Hội đồng thành viên cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách mới đã được các thế hệ của đơn vị dày công giữ gìn và vun đắp; cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng Công ty sẽ đoàn kết thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, tiếp bước phát huy những thành quả đã đạt được cho Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội ngày một phát triển, đảm bảo mọi nhu cầu về điện cho các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội, nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân Thủ đô cũng như các hoạt động chính trị, văn hoá của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự phát triển và thành công chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Minh Huệ

bài liên quan

tin bài khác