4 tháng đầu năm chỉ có 11 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn

In bài viết
(DNVN) - Đây là con số vừa được Bộ Tài chính kết luận về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

4 tháng đầu năm chỉ có 11 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Theo Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp .

Do trong các tháng đầu năm, các bộ, ngành và địa phương chủ yếu tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách cổ phần hóa, triển khai kế hoạch cổ phần hóa, nên mới chỉ có 02 doanh nghiệp  được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 295 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 276 tỷ đồng; có 09 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 4.657 tỷ đồng.

Tháng 5, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) theo kế hoạch; thực hiện thẩm định hồ sơ chào bán, phát hành theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động sau chào bán bảo đảm tuân thủ theo quy định; giám sát chặt trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ nhưng đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; kịp thời phối hợp với 02 Sở giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định.

Cùng với đó, Bộ sẽ hoàn thiện trình Chính phủ các Nghị định ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Đức Tân

tin bài khác