100 doanh nghiệp Việt thảo luận về tự động hóa quản lý chất lượng

100 doanh nghiệp Việt thảo luận về tự động hóa quản lý chất lượng

(DNVN) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, gần 100 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam cùng các chuyên gia của Tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế (QAI Global) bàn luận tại sự kiện “CMMI 2.0 và Tự động hóa quy trình quản lý chất lượng” được tổ chức vào ngày 6/6