15 thành phố trả lương cao nhất thế giới

15 thành phố trả lương cao nhất thế giới

(DNVN) - Ngân hàng Deutsche Bank vừa công bố báo cáo thường niên "Mapping the world's prices" - nghiên cứu chi tiết giá cả hàng hóa và dịch vụ tại các thành phố lớn trên thế giới. Theo đó, người lao động sống ở những thành phố có giá cả sinh hoạt cao thường được trả lương cao hơn