Cần khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết tật làm việc Ngày quốc tế Người Khuyết tật 3/12:

Cần khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết tật làm việc

  Hiện nay, với trách nhiệm xã hội của mình, nhiều doanh nghiệp đã dành một số chỉ tiêu việc làm cho người khuyết tật. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật vẫn chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp nhận người lao động khuyết tật vào đơn vị mình.