Uber từ chối 3 tỷ USD đầu tư từ Warren Buffett

Uber từ chối 3 tỷ USD đầu tư từ Warren Buffett

(DNVN) - Warren Buffett đã từng đề nghị đầu tư 3 tỷ USD vào Uber Technologies Inc. vào đầu năm nay, nhưng các cuộc đàm phán giữa hai bên bất thành vì những bất đồng về các điều khoản và quy mô của thỏa thuận