Công bố Sách Trắng về doanh nghiệp Việt Nam trong quý I/2019

In bài viết
(DNVN) - Theo kết luận của Phó Thủ tướng, "Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019" sẽ được công bố vào quý I/2019.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng, quý I/2019 sẽ công bố "Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019". Số liệu là tình hình doanh nghiệp năm 2018, chi tiết 2017, giai đoạn 3 năm 2016-2018, có so sánh với bình quân 5 năm giai đoạn 2011-2015. Đối với doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động, phân tích rõ, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm.

Công bố Sách Trắng về doanh nghiệp Việt Nam trong quý I/2019 ảnh 1
 Sắp mắt Sách trắng về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê, Cục Đăng ký kinh doanh) được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thống nhất và chịu trách nhiệm về số liệu công bố.
Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam.
Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố vào cuối quý I hằng năm.
Nhiều ý kiến đánh giá, việc công bố này sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam; giúp các địa phương thấy rõ mình đang nằm ở đâu trên bản đồ phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
Đông Nghi

tin bài khác