Biện pháp xử lý khi chậm ban hành Nghị định về thanh toán tài sản công cho nhà đầu tư BT

In bài viết
(DNVN) - Nghị định về thanh toán tài sản công cho nhà đầu tư BT là một nghị định khó và Bộ Tài chính đã "kịp thời lấp đầy khoảng trống pháp lý", theo lãnh đạo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về việc xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT (xây dựng-chuyển giao).

Đây là một nghị định khó, khiến nhà đầu tư có thể gặp rủi ro

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, cuối năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018 nhằm thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2008.

Biện pháp xử lý khi chậm ban hành Nghị định về thanh toán tài sản công cho nhà đầu tư BT ảnh 1
Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh tại buổi họp báo. 
 Về nguyên tắc, luật có hiệu lực thì văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực theo. Tuy nhiên, đến nay, dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT vẫn đang trong quá trình triển khai.

Ngày 28/3, Bộ Tài chính cũng đã có công văn hướng dẫn “Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT có hiệu lực thi hành”

Việc luật đã có hiệu lực trong khi chưa có nghị định thi hành khiến nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng các nhà đầu tư tham gia dự án BT sẽ gặp nhiều rủi ro. Đặc biệt là việc khó nhận được bàn giao mặt bằng công trình dự án BT. Cùng với đó là việc chậm nhận được mặt bằng quỹ đất thanh toán đi kèm dự án nhất là trong trường hợp quỹ đất thanh toán chưa giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng tiền cho cơ quan Nhà nước để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Tân Thịnh thừa nhận: “Đây là một nghị định khó, liên quan đến nhiều chính sách pháp luật khác nhau về đầu tư, đất đai, quản lý tài sản công, đặc biệt là xác định giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo sát giá thị trường, tránh thất thoát, lãng phí, nên Chính phủ rất thận trọng hoàn thiện nghị định trước khi ban hành”.

Kịp thời lấp đầy khoảng trống pháp lý

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc "khoảng trống pháp luật bây giờ mới thấy hay từ trước đó”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, ngay tại thời điểm 1/1/2018, Bộ Tài chính đã nhận thấy nếu chưa ban hành nghị định sẽ xuất hiện khoảng trống pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Công văn này nêu rõ nội dung tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ để xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, hình thức là nghị quyết của Chính phủ để phù hợp với thẩm quyền quy định chi tiết việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Việc thanh toán phải bảo đảm nguyên tắc ngang giá; giá trị tài sản công sử dụng để thanh toán được xác định theo giá thị trường. Trong đó, giá đất cụ thể để thanh toán được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai, do UBND cấp tỉnh quyết định.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã kịp thời có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về xử lý chuyển tiếp một số nội dung, trong đó có có việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT. Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo và Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn, lưu ý các bộ ngành địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Biện pháp xử lý khi chậm ban hành Nghị định về thanh toán tài sản công cho nhà đầu tư BT ảnh 2
Dự án BT. Nguồn: Internet. 
Cụ thể, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11590/BTC-QLCS ngày 24/9/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày 01/01/2018, khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành với nguyên tắc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật, thanh toán cho các dự án BT đang triển khai theo đúng quy định của pháp luật về thanh toán dự án BT từng thời kỳ.

“Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT”, ông Thịnh cho biết.

Minh Hoa

bài liên quan

tin bài khác