5 năm cổ phần hóa 530 doanh nghiệp: Bức tranh được phản ánh chân thực?

5 năm cổ phần hóa 530 doanh nghiệp: Bức tranh được phản ánh chân thực?

(DNVN) - Theo các chuyên gia, để thúc đẩy việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiệu quả, cần hướng tới mục tiêu doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp. Cùng đó, cần chấp nhận giải tỏa những quan ngại của nhà đầu tư về việc sở hữu thực quyền khi cổ phần hóa