“Gánh nặng” chi phí không chính thức sẽ giết chết doanh nghiệp

“Gánh nặng” chi phí không chính thức sẽ giết chết doanh nghiệp

(DNVN) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra vấn đề cấp bách khi chi phí không chính thức đang là một phần nguyên nhân làm doanh nghiệp (DN) Việt Nam mãi không lớn