Bigdata: Đặt ra nhiều bài toán mà doanh nghiệp phải trả lời

Bigdata: Đặt ra nhiều bài toán mà doanh nghiệp phải trả lời

(DNVN) - Dữ liệu lớn (bigdata) đặt ra cho doanh nghiệp 6 bài toán, với rất nhiều câu hỏi cần trả lời và điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một kỹ năng mới trong việc thu thập, xử lý dữ liệu thông tin vốn rất lớn và phức tạp. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại...