Hội nghị Trung ương 8: Sẽ thảo luận chính sách, biện pháp đột phá về kinh tế-xã hội

Hội nghị Trung ương 8: Sẽ thảo luận chính sách, biện pháp đột phá về kinh tế-xã hội

(DNVN) - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các tài liệu; căn cứ vào thực tế tình hình đất nước và nơi công tác để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình...
Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, sửa đổi quy định về mức đóng BHXH

Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, sửa đổi quy định về mức đóng BHXH

(DNVN) - Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội…